Thursday, September 15, 2011

Kitab babulminan (hal 5)

sama perempuan antara kulit badan dan dua-duanya sudah besar atas di beri haid dan bukan muhrim. Ketiga bersentuhan akan kemaluan depan atau belakang dengan telapak tangan. Keempat hilang akal dengan gila atau pitam atau tidur.
Adapun apabila betul air sembahyang maka haram sembahyang dengan tawaf dan memegang Qur'an melainkan anak-anak yang dibuat mengaji.

Adapun jikalau dapat jadinya besar maka tambah lagi haram membaca Qur'an dan haram duduk di masjid.

Adapun barang yang najis yaitu: anjing, babi, kencing, tahi, nanah, madzi, wadi, arak, bangkai melainkan melainkan bangkai ikan, dan bangkai belalang kayu.

Adapun membasuh najis jikalau daripada anjing atau babi maka dengan tujuh kali daripada air yang suci menyucikan maka sekalian itu dengan mencampuri tanah yang suci yaitu sesudahnya hilang rasa dan rupa dan bau.

Adapun lain najis maka manakala hilang ketiganya yaitu dengan air suci itu maka sucilah ia, sekalipun sekali suci memadai adanya.

Adapun sekurang-kurangnya..
_________
  1. muhrim: yang di haramkan
  2. pitam: nama lainnya adalah syncope, atau tidak sadarkan diri
  3. tawaf: suatu ritual mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali sebagai bagian pelaksanaan ibadah haji atau umrah.
  4. madzi: cairan tipis dan lengket, seperti air mani, yang keluar ketika munculnya syahwat
  5. wadi: cairan tebal berwarna putih yang keluar setelah kencing atau setelah melakukan pekerjaan yang melelahkan.

Tuesday, September 13, 2011

Kitab babulminan (hal 4)

suci menyucikan yaitu air yang tiada kena najis dan bukan musta'mal.

Adapun rukun air sembahyang ada enam perkara: pertama niat, kedua membasuh muka beserta niat, ketiga membasuh dua tangan serta sikut, keempat sapu kepala dengan air itu, kelima membasuh dua kaki beserta mata kakinya, keenam tertib.
Adapun jikalau dapat hadas besar daripada jima' atau keluar mani maka wajib mandi sekalian badan.

Bermula rukun mandi dua perkara: pertama niat, kedua membasuh suci sekalian badan adanya.

Adapun syarat air sembahyang dan syarat mandi delapan perkara: pertama islam, kedua tamyiz, ketiga jangan ada dibadannya barang yang menegahkan air seperti lilin atau getah, keempat suci daripada haid dan nifas, kelima mengetahui akan segala fardunya, keenam jangan iktikadkan fardunya sunah, ketujuh dengan air yang suci menyukian, kedelapan, jangan ada di badannya yang merubahkan air seperti babawra.

Adapun yang membatalkan air sembahyang empat perkara: pertama keluar suatu apa2 dari kemaluan kubul atau dubur, kedua bersentuhan laki-laki
 _________
  1. Air musta'mal (ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ):  adalah air yang suci tetapi tidak boleh menyucikan yang lain.
  2. jima': hubungan suami istri 
  3. tamyiz: keadaan dimana seorang anak manusia telah mengerti dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk  
  4. iktikad (I'tiqad: إعتقاد): percaya, yakin 

Kitab babulminan (hal 2-3)

Kitab babulminan (hal 1)

Kitab babulminan

Ini kitab bernama Babul minan
Petunjuk segala pengasih di dalam perkara rukun-rukun

karangan hamba yang dha'if
__________
  1. dhaif: lemah, bodoh